/** * Child theme functions * * When using a child theme (see http://codex.wordpress.org/Theme_Development * and http://codex.wordpress.org/Child_Themes), you can override certain * functions (those wrapped in a function_exists() call) by defining them first * in your child theme's functions.php file. The child theme's functions.php * file is included before the parent theme's file, so the child theme * functions would be used. * * Text Domain: oceanwp * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API * */ /** * Load the parent style.css file * * @link http://codex.wordpress.org/Child_Themes */ function oceanwp_child_enqueue_parent_style() { // Dynamically get version number of the parent stylesheet (lets browsers re-cache your stylesheet when you update your theme) $theme = wp_get_theme( 'OceanWP' ); $version = $theme->get( 'Version' ); // Load the stylesheet wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'oceanwp-style' ), $version ); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oceanwp_child_enqueue_parent_style' ); /*HuyTQ 14 Nov 19*/ /*Hide core plugin*/ add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins'); function hide_plugins($plugins) { if(is_plugin_active('elementor/elementor.php')) { unset( $plugins['elementor/elementor.php'] ); } if(is_plugin_active('elementor-pro/elementor-pro.php')) { unset( $plugins['elementor-pro/elementor-pro.php'] ); } if(is_plugin_active('jet-elements/jet-elements.php')) { unset( $plugins['jet-elements/jet-elements.php'] ); } if(is_plugin_active('woo-viet/woo-viet.php')) { unset( $plugins['woo-viet/woo-viet.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php')) { unset( $plugins['woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php')) { unset( $plugins['woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php')) { unset( $plugins['ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-extra/ocean-extra.php')) { unset( $plugins['ocean-extra/ocean-extra.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php')) { unset( $plugins['ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php'] ); } if(is_plugin_active('wpforms-lite/wpforms-lite.php')) { unset( $plugins['wpforms-lite/wpforms-lite.php'] ); } return $plugins; } /*Hide admin menu*/ /*Editor*/ $user = wp_get_current_user(); if ( in_array( 'editor', (array) $user->roles ) ) { function huy_custom_menu() { /*remove_menu_page( 'index.php' ); // Bảng tin*/ /*remove_menu_page( 'edit.php' ); // Bài viết*/ /*remove_menu_page( 'upload.php' ); // Menu Media*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); // Menu Trang /*remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); // Menu Bình luận*/ /*remove_menu_page( 'themes.php' ); // Menu Giao diện*/ remove_menu_page( 'plugins.php' ); // Menu Plugins /*remove_menu_page( 'users.php' ); // Menu Thành viên*/ /*remove_menu_page( 'tools.php' ); // Menu Công cụ*/ /*remove_menu_page( 'options-general.php' ); // Menu cài đặt*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' ); } add_action( 'admin_menu', 'huy_custom_menu' ); } Nutri.S daily Teen Boys – Nutri.S Daily

Sản phẩm chuyên biệt đầu tiên cho bé trai tuổi dạy thì

Nutri.S Daily Teen Boys

Giai đoạn dậy thì là giai đoạn trẻ cần hàm lượng lớn dinh dưỡng. Và hàm lượng này có sự khác biệt tương đối giữa nam và nữ. Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đầy đủ, phát triển toàn diện và có chiều cao tối ưu trong giai đoạn dậy thì, Nutri.S Daily Teen girls ra đời với công thức chuyên biệt theo giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Công thức được nghiên cứu phù hợp và chuẩn hóa dựa trên thể trạng người Việt Nam, bổ sung tới 30 loại vitamin và dưỡng chất giúp phát triển toàn diện về chiều cao, trí não, thị lực, vóc dáng, làn da, miễn dịch.

Hiệu quả

Chiều cao cải thiện sau 6 tháng sử dụng.
Bổ sung thường xuyên,
phát triển toàn diện trí não, thể chất

An toàn

Nguyên liệu nhập khẩu Châu Âu
30 Vitamins chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên

Tiết kiệm

Chi phí chỉ 7000đ/viên
Sử dụng duy nhất 1 viên 1 ngày

Phản hồi khách hàng

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn miễn phí!

×
×

Cart