CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA WEBSITE NUTRI.S DAILY

Chúng tôi nhận thấy mọi người có quyền tuyệt đối về thông tin cá nhân và chúng tôi tôn trọng điều đó.  Không phải ai cũng muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với tất cả mọi người – ngay cả là chia sẻ với chúng tôi. Quan trọng là bạn có quyền lựa chọn dữ liệu của mình nên được sử dụng như thế nào. Đây là các nguyên tắc định hướng cách chúng tôi tiếp cận vấn đề quyền riêng tư tại Website nutrisdaily.vn

Bạn có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của mình

Chúng tôi minh bạch trong việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết không sử dụng với mục đích thương mại, không cung cấp cho bên thứ 3. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin mà bạn đã cung cấp một cách rõ ràng minh bạch và được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi tôn trọng và không sử dụng các thông tin mà banj cung cáp để khai thác các thông tin khác từ phía bạn. Ví dụ: Xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý và cho phép..

Không ngừng cải thiện

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ và đảm bảo an toàn tuyệt đối bởi các chuyên gia bảo mật. Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển các biện pháp kiểm soát mới và thiết kế chúng sao cho thật rõ ràng với mọi người. Chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia bên ngoài Facebook, bao gồm các nhà thiết kế, nhà phát triển, chuyên gia về quyền riêng tư cũng như các nhà quản lý.

Chúng tôi hành động có trách nhiệm

Ngoài việc xem xét toàn diện về quyền riêng tư, chúng tôi còn nghiêm ngặt thử nghiệm bảo mật dữ liệu với sản phẩm. Chúng tôi cũng gặp gỡ các nhà quản lý, nhà lập pháp và chuyên gia về quyền riêng tư từ khắp nơi trên thế giới để xin ý kiến về các chính sách cũng như cách xử lý dữ liệu của chúng tôi.

 

×
×

Cart